Mô tả

Vải chà xát thử độ bền màu AATCC Crocking Cloth James Heal

James Heal Cotton Lawn/Crocking Cloth

Thương hiệu: James Heal

Vải chà màu James Heal được sử dụng trong Crockmaster (Crockmeter) để kiểm trađộ bền màu, sau khi thử độ bền chà xát khô hoặc ướt. Mẫu thử sau thử nghiệm được so sánh, đánh giá bằng thước xám.

Mã sản phẩm: tiêu chuẩn AATCC

  • JH 702 - 456: AATCC Crocking cloth - per pack (1m) approx. 140cm wide
  • JH 702 - 424: AATCC Crocking Cloths – per pack (500 pieces) 5 x5cm (straight edges)
  • JH 702 - 426: AATCC Crocking Cloths – per pack (500 pieces) 5 x5cm (gimped/zig-zag edges)

Sản phẩm khác